Cultuur, Welzijn Vrouwen en

 In dit evenement gaat Duurzaam voor Afrika een brede campagne Lees meer....

Vrede en Conflictpreventie

Dankzij de ondersteuning van Oxfam Novib, heeft duurzaam voor Afrika een Internationale Lees meer....

Cursus Uitwisseling

Kleinschalige ontwikkelingssamenwerking in de praktijk Lees meer....

Actueel: Centrum voor innovatie en Duurzame Ontwikkeling "CISD"

 

 

Het Centrum voor Innovatie en Duurzame Ontwikkeling

Iedereen realiseert zich dat wij slechts één planeet hebben, en we moeten er zorg voor dragen. Daarom moeten we handelen vanuit een perspectief van duurzame ontwikkeling.

Duurzame Ontwikkeling is mogelijk door een effectieve internationale samenwerking en actieve betrokkenheid van burgers vooral jongeren die daarbij een cruciale rol moeten spellen. Deze betrokkenheid houdt niet op bij de landsgrenzen. Van het gemeentelijke niveau tot wereld, moeten huidige generaties in hun behoeften voorzien zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Het Centrum voor Innovatie en Duurzame Ontwikkeling van de Stichting DVA wil effectiever bijdragen aan duurzame ontwikkeling, door de bewustwording van burgers en het ondersteunen van mensen en Jonge organisaties die zich bezig houden met maatschappelijke activiteiten gericht op duurzame ontwikkeling , Sociale duurzaamheid in Nederland en mondiaal burgerschap.

Het gaat hier om de vertaling en toepassing in de praktijk, van“ Kennis en gedrag"  tot echte duurzame ontwikkeling. Dit door onder andere het opzetten van projecten en/of activiteiten die een duidelijke link maken tussen de bijdrage vanuit Burgers en de resultaten daarvan. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat deze resultaten omgezet kunnen worden in andere nieuwe gedragseffectenactiviteiten .